Идеята на този форум е да позволи на хората да осъществяват полезни за тях контакти от да го кажем работен характер. Това включва опит за осъществяване на бизнес отношения, търсене на специфична техническа или подобна информация, свързване с хора, които упражняват тяхното хоби.

Определено за осъществяването на горното една форум система като тази едва ли е много подходяща. Целта е на този етап да се съберат някакво количество хора, които да по-нататък да се прехвърлят вече към полезен сайт за споменатата функционалност.